بیمارانی که شاخص توده بدنی (BMI) بالا چهل دارند بر اساس قوانین سازمان بیمه ها و تعریف سازمان بهداشت بیمار چاق محسوب می شوند و مشمول دریافت خدمات و تعرفه های بیمه جهت انجام جراحی خواهند بود

جهت هماهنگی برای دریافت هزینه های جراحی حتما قبل از عمل جراحی و پس از تعیین نوبت عمل جراحی به واحد سازمانی بیمه مربوط ( بیمه پایه و بیمه تکمیلی ) مراجعه نمایید و پس از تاییدیه پزشک معتمد بیمه جهت بستری اقدام نمایید

در صورتی که بیمه شما هزینه های مربوط به واحد داروخانه را تقبل نماید قبل از جراحی می توانید پیش فاکتور تجهیزات پزشکی را از واحد داروخانه بیمارستان عرفان نیایش تهیه نماید و به بیمه مربوط جهت هماهنگی مراجعه کنید

در صورتی بیمه شما طرف قرارداد بیمارستان عرفان نیایش نمی باشد قبل از عمل جراحی با مراجعه به بیمه و دریافت تأییدیه از پزشک معتمد بیمه بعد از انجام جراحی با دریافت فاکتور هزینه های جراحی ( پذیرش تا ترخیص ) به واحد بیمه مربوط مراجعه نماید و هزینه های خود را دریافت کنید

تعرفه های بیمه بر اساس سقف قرارداد بیمه، نوع بیمه، سوابق بیمه بیمار و …. متفاوت می باشد و مبلغ دریافتی بیمار متغییر می باشد