• پس از تعیین نوع عمل جراحی توسط پزشک و دریافت نوبت جراحی از همکاران ما در تیم جراحی دکتر عزیزی برای شما اسمس ثبت تاریخ جراحی ارسال خواهد شد.
 • شب قبل از جراحی مجددا اسمس تیم جراحی مارا از طریق سامانه دریافت خواهید کرد.
 • در صورت امکان شام سبک میل کنید.
 • از ساعت داوزده شب ناشتا بمانید (از خوردن مایعات حتی پرهیز کنید. در صورت نیاز به مصرف دارو، قرص خود را با مقدار بسیار کمی اب میل کنید).
 • تمامی مدارک لازم جهت انجام جراحی را همراه خود داشته باشید.
 • داشتن همراه الزامی می باشید (در غیر این صورت پرستار خصوصی بگیرید).
 • برای افراد زیر ١٨ سال نیاز به رضایت پدر می باشد.
 • افراد با بی ام ای بالا چهل در صورتی که بالا ١٨ سال سن داشته باشند بیمار چاق نامیده می شوند و نیاز به رضایت نامه از فرد خاصی نخواهند داشت.
 • تمامی هزینه های جراحی توسط واحد پذیریش و داروخانه بیمارستان نیایش دریافت خواهد شد.
 • در صورت گرفتن اتاق های خصوصی و vip هزینه مازاد برعهده بیمار خواهد بود.
 • فاکتور تمامی هزینه های خود را از واحد ترخیص بیمارستان دریافت نماید.
 • پس از ترخیص و دریافت اسمس ترخیص با ما در ارتباط باشید.
 • زمان بستری بیماران معمولا در بیشتر موارد ٣۶ ساعت می باشد یعنی بیمار ظهر روز بعد از جراحی ترخیص خواهد شد.