• پس از ترخیص ازبیمارستان و دریافت نسخه پزشک از فردا دارو های خود را مصرف کنید.
 • به مدت دو تا سه هفته از جوراب واریس استفاده نمایید .
 • امپولی ضد انعقاد خون را بر اساس تجویز پزشک در زمان مقرر تزریق کنید(انوکساپارین هر روز یک امپول و هپارین هر هشت ساعت یک امپول به صورت زیر جلدی دور ناف یا بازو تزریق شود).
 • از استراحت مطلق پرهیز کنید و تحرک و پیاده روی داشته باشید.
 • در تمام طول روز دو لیتر مایعات صاف شده میل کنید.
 • مایعات را جرعه جرعه میل کنید .
 • در صورت تحمل نسبت به طعم اب می توانید از اب میوه به مقدار کم یا چندین قطره گلاب استفاده کنید (برای مثل چند برش میوه داخل ظرف اب قرار دهید).
 • در صورت عدم مصرف میزان کافی مایعات سرم وصل کنید .
 • ده روز اول بعد از جراحی به دلیل کاهش کالری دریافتی معمولا حالت ضعف خواهید داشت .
 • زودتر از موعد مقرر شده توسط پزشک از خوردن پوره و غذای جامد پرهیز کنید.
 • با ایجاد الگو غذایی سالم و تغییر در سبک زندگی در جهت سلامت خود گام بردارید.
 • غذای پر پروتئین و کم کربوهیدات مصرف کنید .
 • در دوره پوره خواری پنح وعده پوره میل کنید.
 • در رژیم جامدات برای اغاز زندگی سالم و تغذیه مناسب تمرین کنید و به مسیر درست جهت تغذیه خود ادامه بدهید.
 • ممنوعیت هایی رژیم غذایی را از پزشک تغذیه و پزشک معالج خود سوال کنید.