• در صورتی که دارو خاصی برای بیماری خاصی مصرف می کنید لطفا با پزشک خودقبل از عمل در ارتباط باشید.
  • #داروهای_رقیق_کننده_خون (هپارین، آسپرین و ..) را با دستور پزشک خود یک هفته تا سه روز #قبل_از_جراحی قطع کنید و دستورات لازم جهت ادامه مصرف برای #بعداز_عمل را نیز دریافت کنید.
  • دارو هایی که الزامی هستند روز عمل با مقداری کمی اب میل کنید (داروی تیروئید و یا..).
  • در صورتی که مشکل سیستم ایمنی دارید و #داروی_کوروتونی مصرف می کنید حتما با پزشک خود #قبل_از_عمل در مورد مصرف داروها #قبل_و_بعد_از_جراحی مشورت بفرمایید.
  • در صورتی که #داروی_روان و دارو هایی که #جذب_روده_ای دارند مصرف می کنید قبل از عمل با پزشک خود مشورت کنید در صورت محدودیت در مصرف دارو شاید نوع عمل جراحی محدود شود.
  • دو هفته قبل از عمل جراحی لطفا استعمال دخانیات و مصرف الکل را قطع کنید.