با توجه به روند کاهش وزن ده روز بعد از جراحی می توانید شروع به پیاده روی کنید.

با توجه به روند کاهش وزن بعد از جراحی (کاهش وزن ابتدا بالا تنه سپس پایین تنه و نهایتا در قسمت میان تنه رخ می دهد) ده روز بعد از عمل میتوانید از دمبل های یک تا سه کیلو برای بالا تنه خود استفاده کنید.

پیاده روی در صورتی ورزش محسوب می شود که بیشتر از نیم ساعت و به صورت ممتد و سریع صورت بگیرید و بیمار در پایان پیاده روی تپش قلب داشته باشد.

یکماه بعد از جراحی می توانید ورزش را به صورت باشگاهی (هوازی و بی هوارزی) را اغاز کنید.

در شش ماه اول بیشترین میزان کاهش وزن را خواهید داشت در صورت عدم ورزش کردن در بی ام ای بالا دچار افتادگی پوست خواهید شد . هدف از ورزش کردن کاهش وزن نمی باشد.

هدف حفظ بافت عضلانی نبست به توده چربی و جلوگیری از عضله سوزی در روند کاهش وزن برای جلوگیری از ضعف و کاهش توان جسمانی می باشد.