روزه گرفتن بعد از جراحی چاقی

این مقاله توسط انجمن جراحی های چاقی و متابولیک آمریکا در پاسخ به سوالات در حیطه روزه گرفتن پس از جراحی چاقی با اهداف مذهبی می باشد که خلاصه ای از شواهد علمی منتشر شده از سالهای 2...

ادامه مطلب

جراحی چاقی و هایپرتنشن

فشار خون بالا در چاقی در نتیجه ارتباط پیچیده عوامل متعدد عصبی -هورمونی است. مکانیسم های فیزیولوژیکی این وضعیت همچنان در حال تکامل است و مجموعه گسترده ای از هورمون ها ، سایتوکاین ...

ادامه مطلب