راهنمای جامع مراجعین

جهت تسریع در روند انجام مراحل اولیه جراحی با شما تا آغاز زندگی جدید همراه خواهیم بود؛

برای دریافت بهتر خدمات می‌توانید راهنمای جامع و قدم به قدم را در دسته‌بندی مورد نظر خود مطالعه کنید.

1.

مراجعین حضوری

بیمارانی که مراجعه حضوری به مطب دکتر داشته‌اند.

2.

بیمارانی که عمل شده‌اند

بیمارانی که عمل شده‌اند و مراجعه حضوری دارند.

3.

مراجعان آنلاین

بیمارانی که روند جراحی را به صورت کامل آنلاین طی می‌کنند.