دسته‌بندی نشده

نظارت و درمان دارویی پس از جراحی چاقی

نظارت و پیگیری طولانی مدت تغذیه ای از اجزای ضروری کلیه خدمات جراحی چاقی است. بیماران باید مادام‌العمر از مکمل‌های غذایی استفاده کنند و وضعیت تغذیه‌ای خود را بعد از جراحی مادام‌العمر تحت نظارت قرار دهند.

پس از جراحی چاقی، به بیماران توصیه می شود مولتی ویتامین های “کامل” را بدون نسخه (OTC) خریداری کنند تا مادام العمر مصرف کنند.

به دنبال بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی – تزریق عضلانی هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12  ) 1 میلی گرم هر 3 ماه توصیه می شود و باید ادامه یابد و مادام العمر تجویز شود.

عواملی که باید در هنگام تجویز برای بیمار پس از جراحی چاقی در نظر گرفت شامل نوع جراحی، ملاحظات دارویی مانند فرمولاسیون و تغییر فارماکوکینتیک و انتخاب بیمار است.

اگر بعد از جراحی چاقی به هر دارویی به شکل مایع نیاز باشد، این داروها باید توسط بیمارستان تهیه شود و در زمانی که غذای جامد قابل تحمل است یا تا 6 هفته پس از جراحی باید به فرمول استاندارد تغییر یابد.

مکمل های غذایی

پس از جراحی‌های چاقی، به بیماران توصیه می‌شود که از خود مراقبت کنند و مولتی ویتامین‌های «کامل» را بدون نسخه بخرند تا مادام‌العمر مصرف کنند.

این ها را می توان بدون نسخه از داروخانه ها، سوپرمارکت ها یا فروشگاه های بهداشتی محلی خریداری کرد.

 برای بای پس و اسلیو گاسترکتومی، مکمل ها باید حاوی حداقل 2 میلی گرم مس در روز باشند، با این حال، اکثر محصولات بدون نسخه مانند Sanatogen A-Z تنها حاوی 1 میلی گرم مس هستند، بنابراین دو قرص در روز مورد نیاز است

بیمارستان های آموزشی شفیلد (STH) به بیماران توصیه می کند که روزانه دو مولتی ویتامین OTC را پس از بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی مصرف کنند.

پس از بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی – تزریق عضلانی هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12  ) 1 میلی گرم هر 3 ماه توصیه می شود و باید ادامه یابد و مادام العمر تجویز شود.

به دنبال بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی – بیماران ممکن است طبق توصیه متخصص به مکمل آهن و کلسیم/ویتامین D بدون نسخه نیاز داشته باشند.

نیاز به مانیتورینگ و نظارت بر بیمار

تیم جراحی چاقی به مدت 24 ماه پس از عمل به پیگیری بیماران ادامه خواهد داد. دستورالعمل بالینی NICE 189 توصیه می کند که پس از ترخیص از تیم جراحی چاقی، به همه افراد حداقل نظارت سالانه وضعیت تغذیه و مکمل های مناسب بر اساس نیاز پس از جراحی چاقی ارائه شود.

مهم است که تطابق با مولتی ویتامین های OTC، به عنوان بخشی از نظارت سالانه بررسی گردد.

توصیه های لازم به پزشکان توسط تیم جراحی چاقی در مورد اینکه کدام ازمایشات خونی به صورت سالانه مورد نیاز می باشد، داده می شود. این توصیه ها معمولا بر مبنای گاید لاین 1 BOMSS GP برای مدیریت تغذیه ای به دنبال جراحی چاقی داده می شود. (جدول 1 را ببینید)

علاوه بر موارد زیر، ممکن است از پزشک عمومی درخواست شود تا سالانه آزمایش های ویتامین B12، گلوکز/HbA1c، آزمایش عملکرد تیروئید، پروفایل لیپیدی، روی/مس/سلنیوم را به صورت استاندارد انجام دهد.

زنان باردار پس از جراحی چاقی باید در هر سه ماهه تحت غربالگری تغذیه ای قرار گیرند. این باید شامل فریتین، فولات، ویتامین B12، کلسیم، ویتامین D، ویتامین A باشد.

نوجوانانی که تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته اند به دلیل تغییرات در ترکیب بدن، رشد و رشد جنسی باید به طور منظم از نظر رعایت رژیم غذایی و ارزیابی تغذیه تحت نظر باشند.

جدول 1: مواردی که باید سالانه مورد بررسی قرار بگیرند

ازمایش خوناسلیو معدهبای پس معده RY
U&E، عملکرد کلیهبلهبله
تست عملکرد کبدیبلهبله
شمارش کامل خونیبلهبله
فریتینبلهبله
فولاتبلهبله
ویتامین B 12بله، مگر اینکه بیمار 3 ماهانه هیدروکسوکوبالامین IM مصرف کندبله، مگر اینکه بیمار 3 ماهانه هیدروکسوکوبالامین IM مصرف کند
کلسیمبلهبله
ویتامین Dبلهبله
هورمون های پاراتیروییدیبلهبله
ویتامین Aخیراگر نگرانی در مورد استئاتوره یا علائم کمبود مانند شب کوری وجود دارد، اندازه گیری شود
زینک، مسبله و همچنین هنگامی که نگرانی هایی مانند کم خونی غیر قابل توضیح، ریزش مو، پیکا، نوتروپنی وجود داردبله و همچنین هنگامی که نگرانی هایی مانند کم خونی غیر قابل توضیح، ریزش مو، پیکا، نوتروپنی وجود دارد
سلینیوممیزانسلنیوم را را در صورت وجود اسهال مزمن، بیماری متابولیک استخوان، کم خونی غیرقابل توضیح یا کاردیومیوپاتی غیر قابل توضیح بررسی کنید.بله و در صورت وجود اسهال مزمن، بیماری متابولیک استخوان، کم خونی غیر قابل توضیح یا کاردیومیوپاتی غیرقابل توضیح
HbA1cدر بیماران مبتلا به دیابت قبل از عمل در صورت لزوم انجام شوددر بیماران مبتلا به دیابت قبل از عمل در صورت لزوم انجام شود
پروفایل لیپیدیدر بیماران مبتلا به دیس لیپیدمی انجام شوددر بیماران مبتلا به دیس لیپیدمی انجام شود

درمان کمبود تغذیه ای

هر گونه کمبود تغذیه ای قبل از جراحی چاقی باید توسط تیم چاقی ارزیابی و درمان شود. اطمینان از مصرف مکمل مولتی ویتامین OTC مناسب ضروری است.

توصیه های غذایی مناسب همیشه باید به عنوان خط اول در کنار درمان توسط مکمل های کمبود تغذیه ارائه شود

جدول 2 – درمان توصیه شده پس از تشخیص کمبود (فرمول های محلی اعمال می شود)

فریتینتوصیه کنید که در کنار غذاهای سرشار از ویتامین C از غذاهای غنی از آهن استفاده کنید. پس از رفع کمبود تا 3 ماه ادامه دهید
کلسیمتشویق به استفاده از منابع غذایی کلسیم دار کنید
ویتامین Dبرای کمبود ویتامین D، تشویق به استفاده از ویتامین D به صورت OTC کنید
فولاتاستفاده ازغذاهای غنی از فولات یا مراقبت از خود را با اسید فولیک 400 میکروگرم به صورت OTC در روز تشویق کنید. اگر قصد بارداری وجود دارد روزانه 5 میلی گرم تجویز کنید.
زینک – مساگر میزان آن خیلی کم است دوباره آزمایش کنید. در صورت نیاز جایگزینی یا فورسوال 2 روزانه یا مولتی ویتامین A-Z اضافی طبق توصیه متخصص انجام گیرد.
سلنیوم2-3 آجیل برزیلی در روز یا مکمل OTC  (به عنوان مثال سلنیوم ACE )

اگر هر یک از نتایج تغذیه‌ای خون غیرطبیعی باشد، غربالگری برای سایرین نیز باید در نظر گرفته شود، و بیمار احتمالاً به ارزیابی رژیم غذایی همراه با توصیه در مورد مکمل‌های غذایی اضافی/جایگزین نیاز دارد. بیماران مبتلا به کمبود ریزمغذی ها به دنبال بای پس معده یا اسلیو گاسترکتومی احتمالاً مادام العمر به مکمل نیاز دارند. اگر کمبود با وجود رعایت مکمل های توصیه شده ادامه یابد، به متخصص تغذیه چاقی مراجعه کنید.

سایر داروهای تجویز شده

ممکن است دوره های کوتاه درمان پس از عمل با برخی دارو ها نیاز باشد به عنوان مثال: مسکن به طور کامل توسط داروخانه بیمارستان ارائه خواهد شد. ممکن است از پزشکان عمومی خواسته شود که داروهای شروع شده پس از جراحی چاقی را برای مدت زمان مشخصی ادامه دهند. دستورالعمل های ترخیص بیمار را دنبال کنید.

DerbySheffield
امپرازول 20 میلی گرم کپسول روزانه (یا PPI که بیمار به صورت معمول از قبل مصرف میکرده) به مدت 12 ماه.   قرص اورسودوکسی کولیک اسید 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت 6 ماه پس از اسلیو گاسترکتومی و بای پس معدهکپسول لانزوپرازول برای 3 ماه پس از جراحی (فرم fastab معمولاً فقط برای 4 هفته مورد نیاز است)

تاثیر جراحی چاقی بر داروها

به عنوان بخشی از فرآیند بهینه سازی داروها پس از جراحی، مهم است که در نظر بگیرید که چگونه جراحی چاقی می تواند بر داروهایی که بیمار مصرف می کند و همچنین اثرات آن داروی خاص بر روی بیمار تأثیر بگذارد.

عواملی که باید در هنگام تجویز برای بیمار پس از جراحی چاقی در نظر گرفت شامل نوع جراحی، ملاحظات دارویی مانند فرمولاسیون و تغییر فارماکوکینتیک و انتخاب بیمار است. به عنوان مثال، از فرم های جوشان باید اجتناب شود زیرا تجمع گاز محبوس شده در کیسه می تواند برای بیمار ناراحت کننده باشد. نوع جراحی که بیمار انجام داده است باید به وضوح در یادداشت های پزشکی او ثبت شود.

پزشکان باید تأثیر جراحی چاقی را بر شرایطی که ممکن است تحت تأثیر سوء جذب مواد مغذی قرار گیرند، در نظر بگیرند. افزایش خطر پوکی استخوان؛ و استفاده از داروها را به دقت در نظر بگیرید. به دلیل افزایش خطر عوارض جانبی دستگاه گوارش تا حد امکان از بیس فسفونات اجتناب کنید.

فرمولاسیون های مایع

در صورت امکان از مایعات پرهزینه، بدون مجوز و «ویژه» استفاده نکنید.

DerbySheffield
به طور معمول از بیماران خواسته نمی شود که داروهای خود را از قرص به شکل مایع تغییر دهند، چه قبل و چه بعد از جراحی.   اگر هر دارویی به شکل مایع مورد نیاز باشد، این دارو توسط بیمارستان تهیه می شود و باید در زمان تحمل غذای جامد یا در 6 هفته پس از جراحی، به فرمول استاندارد تغییر یابد.در صورت امکان، قرص ها باید قبل از بستری شدن در بیمارستان به شکل مایع / قابل حل / خرد شونده تغییر یابد   این معمولا فقط برای 4-6 هفته پس از جراحی مورد نیاز است.

تاثیر جراحی بر جذب

اسلیو گاسترکتومیگاستریک بای پس RY
جذب آهن، کلسیم، ویتامین D، ویتامین B12، روی، مس، سلنیوم و ویتامین A ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.جذب آهن، کلسیم، ویتامین D، ویتامین B12، روی، مس، سلنیوم و ویتامین A ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

پیگیری خدمات چاقی طبق توصیه در NICE CG189 Obesity

به افرادی که جراحی چاقی انجام داده اند یک بسته مراقبتی برای حداقل 2 سال در خدمات چاقی ارائه دهید. این باید شامل موارد زیر باشد:

 نظارت بر مصرف مواد مغذی (شامل پروتئین و ویتامین ها) و کمبود مواد معدنی

  نظارت بر بیماری های همراه

 بررسی داروها

 ارزیابی، مشاوره و پشتیبانی رژیم غذایی و تغذیه ای

 مشاوره و پشتیبانی فعالیت بدنی

 ارجاعات و مشاوره روانپزشکی متناسب با فرد

دادن اطلاعات در مورد گروه های حرفه ای یا حمایتی از افرادی که تجربه جراحی مشابهی داشته اند.